Právní zápis

Vlastník servisu

Vlastníkem tohoto servisu jsou Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., (dále jen TZMO) se sídlem v Polsku, v Toruni v ulici Żółkiewskiego 20/26, KRS č. 0000011286.

Všeobecné zásady využívání servisu

Obsah servisu má informační charakter týkající se problematiky společností kapitálové skupiny TZMO a produktů jimi vyráběných a rovněž uživatelský charakter v oblasti vyžádaných služeb a přístupu pro oprávněnou skupinu osob.

Informace obsažené v servisu nemají povahu prodejní nabídky. V souvislosti s nimi není možné na jejich základě dosáhnout uzavření kupní smlouvy.

Vlastník servisu může provést změny bez předchozího upozornění i bez udání důvodu.

Služby poskytované servisem

Vlastník servisu poskytuje následující služby:
- vyžádaná služba
- služba přístupu pro oprávněnou skupinu osob

Využívání vyžádané služby je založeno na objednávce informací uživatelem ze servisu. Četnost zasílání materiálů není stanovená. Vlastník servisu neodpovídá za nedodání vyžádaných informací z objektivních příčin, nezávislých na vlastníkovi.

Přístup k odborným informacím vyžaduje vyplnění registračního formuláře a vyjádření souhlasu s podmínkami obsaženými v pravidlech přístupu pro registrované uživatele.

Výše jmenované služby jsou poskytovány bezplatně, není stanovena minimální ani maximální doba jejich poskytování.

Každý uživatel, který se zaregistruje, obdrží individuální přístupové heslo. Náklady na připojení k serveru, na kterém se servis nachází, nese uživatel.

Registrační procedura

Využívání služeb servisu je zahájeno vyplněním registračního formuláře s těmito údaji: jméno a/nebo příjmení, email, a rovněž poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů stisknutím tlačítka „Souhlasím” v podrobném dokumentu Ochrana soukromí.

Zrušení uživatelského konta je možné kdykoliv.

Další činnosti poskytované servisem

V rámci servisu mohou být uskutečňovány jak věrnostní programy, konkurzy a promoční akce, tak také výzkumy trhu či zákazníků. Podrobné podmínky realizace těchto akcí jsou uvedeny v příslušných předpisech. Účast na výše jmenovaných akcích bude zahájena po odsouhlasení podmínek daného předpisu prostřednictvím příslušného formuláře.

Odpovědnost vlastníka

Vlastník servisu nenese odpovědnost za využívání osobních údajů třetími osobami a za veškeré vnější zásahy nezávislé na vlastníkovi, které porušují zákon.

Všechny informace obsažené v servise byly zpracovány s patřičným záměrem. Vlastník nenese odpovědnost za obsah, srozumitelnost, přesnost a kompletnost informací na internetových stránkách, na které uživatele odkazuje hypertextový link. Odkazy na příslušné internetové stránky jsou vyznačeny modrou barvou.

Vlastnická práva

Využívání servisu podléhá polskému zákonu a ve všech otázkách spojených s využíváním servisu se aplikují odpovídající předpisy platné v Polské republice.

Autorská práva

Obsah internetových stránek servisu podléhá ochraně autorského zákona a není možné tento obsah upravovat, kopírovat a šířit bez souhlasu vlastníka servisu. Tisk obsahu stránek servisu je možný výlučně pro osobní použití. Všechny ostatní formy využívání obsahu servisu vyžadují písemný souhlas vlastníka.

Ochrana výrobních značek a obchodních názvů

V servise použité výrobní značky a obchodní názvy podléhají ochraně v souladu s předpisy vlastnického práva. Není dovoleno používat nebo měnit značky bez souhlasu vlastníků kapitálové skupiny TZMO.

TZMO nezaručuje bezporuchovou a bezchybnou činnost servisu a odstranění vzniklých chyb. Dále nezaručuje, že server, na kterém je servis umístěný, neobsahuje viry a jiné škodlivé soubory.

Vyhrazení práva na změnu obsahu

TZMO si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo doplnit obsah výše uvedeného právního zápisu.

 


Seznámení s výrobky Bella Control Discreet

Aplikace pro ženy

Tento web používá, podobně jako jiné weby, soubory cookie. Tyto soubory nám umožňují vylepšovat tyto webové stránky, zlepšovat jejich funkcionalitu a poskytovat vám tak relevantnější služby jak na webu, tak i prostřednictvím dalsích médii. procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. více informací o zásadách používání souborů cookie OK